Atlon bvba, Kempen, Arendonk, gespecialiseerd in licht, geluid en beeld materialen voor professionals en particulieren

5 stuks Metrao geluidsmeting en registratietoestellen in de verhuur.

Metrao geluidsmeting en registratie,db meting,decibel meting,

MeTrao is een systeem waarmee informatie wordt verkregen over het geproduceerde geluidsniveau endat de gemeten geluidsniveaus weergeeft en registreert.
Indien gewenst kan MeTrao ook een audio-file wegschrijven naar een externe usb-stick bij een overschrijding van de geluidslimiet.(bv applaus)

Het systeem is vanuit de praktijk ontwikkeld om aan alle eisen te beantwoorden die de huidige regelgeving,de lokale overheid en de klant aan geluidsniveau-registratie stelt.
Het geeft zowel de geluidstechnicus, exploitant/organisator als de overheid een gereedschap voor een goede beheersing en vastlegging van de geluidsniveaus in bijvoorbeeld zalen, theaters,clubs en bij evenementen.

Het systeem is ontwikkeld door Event Acoustics die al jaren de geluidsbeheersing verzorgt bij diverse grote evenementen zoals Summerfestival, North Sea Jazz, Laundry Day, Reverz en Lowlands.

Toepassingen :
• Beheersing en controle van geluidsniveaus in clubs, theaters , zalen en bij evenementen
• Controle geluidsniveaus in omgeving bij evenementen
• Beheersing en controle van geluidsniveaus in de omgeving van evenementen

Controle, uitlezing en vastlegging van geluidsniveaus op afstand

Hoe gaat dit nu eigenlijk in de praktijk?

Op het duidelijk leesbare 17" scherm heeft de gebruiker een goed overzicht van het geluidsniveau, binnen de toegelaten wettelijke normen.
Dit scherm kan ook simultaan weergegeven worden op een extern scherm dat richting publiek staat gericht.(bv plasmascherm , beamer, ...)
De wettelijke normen : 85dB L(A)eq15" - 95dB L(A)eq15" - 100dB L(A)eq60" kunnen vooraf worden ingesteld volgens de verkregen vergunning, aangevraagd door de organistor.
Indien de lokale overheid een afwijkende dB-norm oplegt kan deze eveneens worden ingesteld.
Ter plaatse moet dan nog enkel de microfoon en stroom worden aangesloten.
Zodra alles is aangesloten begint MeTrao te meten en registreren volgens de wettelijke normen.
De geregistreerde waarden zijn : L(A)eq, L(C)eq, dB(A)max, dB(C)max en microfooncorrectie.
De gegevens worden intern opgeslagen. Na het evenement ontvangt u een pdf-document met de gemeten waarden. Zo kan u, conform de regelgeving, uw geluidsniveau-registratie bewaren na afloop van het evenement.

De interface geeft een duidelijke uitlezing van de geluidswaarden in dB(A) en dB(C).
Een Real Time Analyser geeft duidelijk de luidste frequentie weer. Dit dient als hulpmiddel om het geluidsniveau en de algemene balans onder controle te houden.
Door EA-Predict®, een voorspellingsalgoritme, heeft men toegang tot de beschikbare geluidsruimte.
Dit algoritme vertelt de geluidstechnicus hoeveel harder of zachter het geluidsniveau moet om binnen de geluidsgrenzen te blijven.
De interface waarschuwt de technicus indien deze binnen 2dB van de geluidsnorm zit (scherm wordt geel) en wanneer de norm wordt overschreden (scherm wordt rood).